Nyt i Telma

På denne side finder du en oversigt over ny funktionalitet og fejlrettelser for seneste release af Telma.

 

Release 1.18 (planlagt til Jun 26, 2024)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Opgaver

 • Hvis en medarbejders behandlerteam ikke har videomøder indenfor den næste uge vises en besked om dette i videooverblikket i venstre side af siden med Opgaver.

Spørgeskemaer med beregnet værdi, fx CAT og MRC

 • Det har altid været muligt for borgere at modtage og udfylde spørgeskemaer, som beregner en score, fx CAT og MRC. Det er nu muligt for administratorer at lave en opsætning i det klinisk administrative modul (KAM), som gør, at en beregnet værdi også kan indsendes som en måling. Målinger vises i grafer og grænseværdierne for målinger kan indstilles individuelt pr. borger. Se vejledning.

  • OBS: I borgerløsningen vises score fra spørgeskemaer ikke som måling. Borgeren kan derfor ikke se grafer over fx CAT-score, MRC-score eller BMI. Data vil kun fremgå under “Besvarelser” (spørgeskemaer) i “Resultater”.

Monitoreringsoverblik

 • Det er nu muligt at filtrere på kolonner i Monitoreringsoverblikket. Når der filtreres på kolonner, kan der stadig kvitteres for opgaver.

 • Hvis en borger har efterladt en kommentar på en måling, er det nu muligt at se indholdet af kommentaren ved blot at lade musen køre henover kommentarikonet (hidtil har det krævet klik på ikonet).

 • På borgerspecifikke sider i menupunktet Monitorering er tallet, der viste hvor mange ukvitterede opgaver der var, fjernet. Der vises nu blot en blå prik uden tal, når der er ukvitterede opgaver på en borger. Dette skyldes, at tallet ikke svarede til antal ukvittererede kolonner, og derfor kunne virke forvirrende.

Valg af behandlerteam

 • I dropdown menuen, hvor en medarbejder kan vælge behandlerteams, kan medarbejderen nu se antallet af ukvitterede opgaver på de andre behandlerteams, som medarbejderen er medlem af. OBS: Hvis en medarbejder er medlem af mere end seks behandlerteams vises dette ikke af performancehensyn. Se vejledning

Forløb & planer

 • Når en plan er pauseret, vises perioden for pauseringen i en blå bjælke. Dette gælder nu både for fremtidige og nuværende pauseringer.

Toppanel på borgerspecifikke sider

 • I toppanelet på en borgerspecifik side vises borgerens postnummer nu som en del af adressen.

Borgerløsningen

Videomøder

 • Borgeren har nu et menupunkt til “Videomøder” som ligger på forsiden. Her kan borgeren se en oversigt over borgerens kommende videomøder.

Spørgeskemaer og målinger

 • Ved målinger med bluetooth forbindelse til måleudstyr, vil borgeren nu allerede efter 30 sekunder (tidl. 2 min.) få mulighed for at indtaste måling manuelt. Se vejledning.

 • Ved et spørgeskema, som er opsat til at borgeren kan skrive et svar, er det ikke længere muligt for borger at vælge “Spring over”. Borgeren kan navigere til næste side vha. “Videre” knappen uden at have skrevet et svar. Fx. Har du kommentarer til din lungesygdom? Hvis ikke borgeren har en kommentar, trykkes “Videre”.

 • Når en borger indtaster sin iltmætning, er der ikke længere mulighed for at skrive komma.

Login

 • På skærmen til login, hvor borgeren første gang logger på med NemID, er der nu mulighed for at få vist leveringsbetingelser for Telma borgerløsningen. Det er lovpligtige informationer, som viser betingelserne for brugen af app-en.

Fejlrettelser

Medarbejderløsningen

 • Start- og sluttidspunkter for aktiviteter med frekvens på en gang pr. måned, vil nu opføre sig som forventet med det ønskede starttidspunkt, og ikke som hidtil få starttidspunkt kl. 00.00.

 • Borgere der har stået som “Adressebeskyttet Adressebeskyttet” vil nu fremgå med korrekt navn. Vær opmærksom på, at det ikke fremgår, at borgeren har navne- og adressebeskyttelse, der arbejdes på en markering af dette.

Borgerløsningen

 • Ingen i denne version.

Release 1.17 (May 29, 2024)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • Når en medarbejder logger ind i medarbejderløsningen, vil der vises en blå prik ud for de behandlerteams, hvor der er ukvitterede aktiviteter.

 • Når en medarbejder skal deltage i et videomøde, vil knappen først være aktiv 10 min før mødet starter.

 • Håndtering vises nu som en kolonne i opgaveoverblikket. Dermed kan en medarbejder se, hvilke andre medarbejdere, der er i gang med at håndtere en specifik Borger.

 • Antallet af blå triageringer opsummeres nu under kolonnen, ligesom røde og gule triageringer.

 • Det er nu muligt at fravælge aktiviteter i en plan, der har status “planlagt” (startdato senere).

 • Medarbejdere kan nu se fremtidige videomøder på borgerspecifikke sider under menupunktet “Videomøder”. Videomøder kan oprettes og redigeres fra denne side.

 

Borgerløsningen

 • Det er nu muligt at se målinger op til 1 år tilbage i graf og tabel

 • Når man som Borger er inviteret til et videomøde vil knappen “Deltag i møde” først være aktiv 10 min før mødet starter, da en tidligere deltagelse kunne udløse en fejl.

Fejlrettelser

Medarbejderløsningen

 • Nogle triageringer optrådte som grå, hvor de skulle have været grønne. Problemet opstod i kombinationen af et spørgeskema med et frivilligt spørgsmål, der gav en triageringsfarve, hvis det blev udfyldt samtidig med, at borgeren sendte ind før det planlagte tidsrum. Når borgeren ikke besvarer spørgsmålet, bliver det nu triageret grønt.

Borgerløsningen

 • Mange borgere oplevede, at deres pinkode udløb og at de skulle logge på igen med MitID. Udløbstiden på pinkode er nu sat op fra 60 dage til 365 dage. Dog udløber pinkoden, hvis borgeren har været inaktiv i 30 dage.

Release 1.16 (May 1, 2024)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Målinger

 • Det er nu muligt for medarbejder, at se borgers målinger (som graf og tabel) 1 år tilbage i tiden. Bemærk: samme mulighed for borger kommer i en senere release.

Monitoreringsoverblik

 • Kolonne for Ikke-indsendt forsvinder automatisk, hvis borgeren senere udfører aktiviteten, dog kun hvis medarbejder ikke allerede har kvitteret. Denne rettelse kom i Prod 17.4.24.

 • I monitoreringsoverblikket vises der nu en blå triageringsfarve i kolonnerne for de aktiviteter, som er opsat uden triagering, det kan fx være Rejse-sætte-sig-testen, eller en måling uden triagering. Se vejledning.

Borgerløsningen

I dette release er der ikke tilføjet ny funktionalitet i borgerløsningen.

Fejlrettelser

Medarbejderløsningen

 • Kvittér for alle grønne virkede ikke, når spørgsmål i spørgeskema var sprunget over. Dette er rettet og lagt i PROD d. 9. april (Bff-version: v1.8.3).

Borgerløsningen

 • “Tilbage til forside” link var kun aktiv på pilen, det er nu rettet, så man kan trykke på både pil og tekst, hvilket gør det nemmere for borgeren at navigere tilbage til forsiden.

Release 1.15 (Apr 3, 2024)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • Ændring i triageringsfarver: Aktiviteter uden triagering/grænseværdier bliver nu blå i stedet for grå. Dvs. at den blå triageringsfarve nu både dækker besked fra borger og aktiviteter uden triagering. En aktivitet uden triagering kan fx være rejse-sætte-sig-testen.  Se vejledningen

 • Opdateret funktionalitet ift. filtrering i monitoreringsoverblikket, kun rækker. Se vejledning

 • Det er nu muligt at opdatere en borgers plan til en anden version af planen. Se vejledning

Borgerløsningen

I dette release er der ikke tilføjet ny funktionalitet i borgerløsningen.

Borgerløsningen understøtter nu Android 14, se understøttede tablets

Fejlrettelser

Medarbejderløsningen

 • Når en plan er pauseret, var det muligt at genoptage enkelte aktiviteter. Denne fejl er nu rettet.

 • Ved ændring af startdato på plan og aktiviteter, var det ikke muligt at fortryde handlingen, når dialog-boksen var åben. Det er nu muligt at annullere redigering af startdato, og lukke dialog-boksen uden at lave ændringer.

 • Rettelse i release 1.14: Hvis man tilføjede et nyt behandlerteam til en borgers forløb, blev behandlerteamet automatisk tilføjet borgerens planer. Dette var en fejl og er nu rettet, så et nyt behandlerteam skal tilføjes specifikt på forløbet og/eller specifikke planer afhængig af formål.

Borgerløsningen

 • Det er nu forhindret, at borger kan få oplevelsen af at kunne svare på en beskedtråd til et behandlerteam de ikke længere er tilknyttet, idet fejlbeskeden kom for sent.

Release 1.14 (Mar 6, 2024)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Noter

 • Det er nu muligt at tilknytte en fremhævet note til borgere. Det gøres via Noter på borgerspecifikke skærme. Den fremhævede note vil efter oprettelse blive vist i bjælken øverst på alle borgerspecifikke skærme. Bemærk, at både almindelige og fremhævede noter kun deles med det behandlerteam, du er logget ind med, når du opretter noten.

Forløb & planer

 • Hvis man ændrer startdatoen på en plan, får man tilbudt samtidig at justere startdatoerne på planens aktiviteter.

 • Planer afsluttes nu via “Afslut plan” menupunkt:

image-20240214-084552.png

 

Video med flere deltagere

 • Det er nu muligt at planlægge og afholde videomøder med flere borgere som deltagere i samme møde. Planlægning af videomøder med flere borgere gøres via siden med overblik over “Borgere”:

image-20240214-085952.png

 

Borgerløsningen

I denne release er der ikke tilføjet ny funktionalitet i borgerløsningen.

Fejlrettelser

Borgerløsningen

 • Ved indtastning af blodtryk har felterne nu overskrifter for hhv. Systolisk og Diastolisk blodtryk.

 • Ændring af skriftstørrelse under indstillinger i tablet, virker nu også for tekst i spørgsmål og instrukser.

Medarbejderløsningen

 • Der har været udfordringer med opgaver for “ikke-indsendte” aktiviteter, disse er nu løst.

  • Der hentes informationer om “ikke-indsendte” aktiviteter 2 gange i døgnet (ca. kl. 13.15 og én gang om natten). Vær dog opmærksom på, at borgeres aktiviteter ikke bør have sluttidspunkt mellem 13.15 -15.00, da det kan betyde, at opgaver om “ikke-indsendte” ikke bliver genereret og vist i medarbejderløsningen.

  • Der skulle nu blive vist “ikke-indsendte” opgaver for alle aktiviteter i en borgers plan.

Release 1.13 (Feb 7, 2024)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Noter

Fejlrettelser

Borgerløsningen

 • Borgere der var indkaldt til videomøder, fik en sms notifikation om aftalen. Dette er nu løst, så ingen borgere får SMS vedr. møder.

 • Borgere der var tilknyttet et forløb, oprettet mellem 20. april 2023 og 30. august modtog SMS vedr. deres aktiviteter i en plan. Dette er nu rettet, så ingen Borgere modtager SMS vedr. aktiviteter i plan.

Medarbejderløsningen

 • Det var ikke muligt at tilgå en borger med adressebeskyttelse fra bl.a. monitoreringsoverblikket. Dette er nu løst, dog er navnet på borgeren stadig beskyttet og vil ikke kunne ses (der arbejdes på en løsning på dette).

 • Det er nu muligt at sende besked mellem Behandlerteams

Release 1.12.2 - HotFix (Feb 5, 2024)

Fejlrettelser

 • Frekvensen på job der beregner manglende indsendte målinger, bliver ændret til at køre 2 gange i døgnet. Kl 13.15 og 01.00 i FUT-Infrastruktur.
  Fejlen: Infrastrukturen understøtter ikke så høj en frekvens på jobbet og dette risikerer at nogle manglende indsendte målinger, bliver sprunget over i listen.
  Rettelsen: Betyder at Telma understøtter både jobkørsler hver anden time og 2 gange i døgnet uden at dato formanglende indsendte vil få en forkert dato.
  Kendt “følge-fejl”: Der er en risiko for at gamle manglende indsendte kan optræde en dag forkert, men det primære i denne funktion er at holde øje med manglende indsendte de sidste par dage.
  Note: Det er kun Medarbejderløsningen der er opdateret. Denne skal være i “Bff-version: 1.6.5” for at man kan se rettelsen.

Release 1.12.1 - HotFix (Jan 19, 2024)

Fejlrettelser

 • Ændring i frekvensen på job der beregner manglende indsendte målinger er nu sat til at køre hver anden time i FUT-Infrastruktur.
  Fejlen: Dette gav en forkert dato i kolonnen med manglende indsendte (at datoen vist, var dagen før den reelt var manglende).
  Rettelsen: Betyder at der fra i dag d. 19. januar vil stå den dato hvor infrastrukturen finder, at målingen mangler. Samt at målinger der mangler, beregnes hver anden time frem for en gang i døgnet.
  Kendt “følge-fejl”: For manglende indsendte, vil disse nu i kolonnen stå som værende manglende en dag for sent, men denne funktion er ikke så relevant bagud i tid, som den er “i dag”.
  Note: Det er kun Medarbejderløsningen der er opdateret. Denne skal være i “Bff-version: 1.5.3” for at man kan se rettelsen

Release 1.12 (Jan 10, 2024)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Monitoreringsoverblik:

 • I monitoreringsoverblikket vises nu kun dato for ikke-indsendte aktiviteter

Forløb & planer:

 • Validering af frekvens for aktiviteter, både ved tildeling af planer og ved tilpasning af frekvens for borger.

  • Planer med aktiviteter med frekvens større end 1 (eks. “indsend måling hver anden eller tredje uge”), fik infrastrukturen og Telma til at fejle. Fra version 1.12 kan man nu ikke tildele planer med frekvens større end 1.

  • I Telma kunne man redigere en aktivitet til at have en frekvens større end 1, hvilket fik Telma til at fejle. Fra version 1.12 er det ikke muligt i Telma at ændre frekvens i medarbejderløsningen.

Fejlrettelser

Borger-/Medarbejderløsningen

 • Videomøder har haft problemer med at afslutte korrekt og afbryde lyd/billede for deltagerne, dette er rettet.

 • Borger kunne tilføje en kommentar til oversprungen måling, der ikke blev set af medarbejderen (TEL-225). Dette er nu rettet, så kommentaren vises i medarbejderløsningen selvom borger springer måling over.

Release 1.11.1 - HotFix (Dec 21, 2023)

Fejlrettelser

 • Telma Medarbejderløsning var meget langsom på opgavelisten og monitoreringsoverblikket. Dette er rettet med Release 1.11.1 og svartiderne er nu normaliseret igen.

Release 1.11 (Dec 7, 2023)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Opgaveoverblikket:

 • Fra opgaveoverblikket er det nu muligt på én gang at kvittere for alle borgere, der kun har grønt triagerede opgaver. Knappen ligger i bunden af opgavelisten, når der er borgere med grønne opgaver i opgavelisten.

Fejlrettelser

 • Fejl rettet, så det nu er muligt at anvende spørgeskemaer med mere end 1 formel (beregnet værdi), fx HADS.

Release 1.10 (Nov 9, 2023)

Fejlrettelser

Medarbejderløsningen

 • Måletypen “Respiration” er rettet til den retvisende måletype “FEV1”.

 • Decimalseparation blev vist med det punktum i stedet for komma. Fx 0.5 nu rettet til 0,5.

Borgerløsningen

 • Fejl rettet vedrørende risiko for at overse beskeder fra borger. Hvis en borger blev flyttet fra et behandlerteam til et andet, blev beskedtråden til det gamle behandlerteam ikke lukket for besvarelse fra borgeren. Borgeren kunne derfor besvare beskeder til det gamle team, men beskeden ville ikke blive modtaget/set. Borgeren ville ikke blive orienteret om, at behandlerteamet ikke kunne se beskeden. Fejlen er nu rettet og borger kan ikke besvare beskeder til et behandlerteam, som borger ikke længere er tilknyttet. Borger kan i stedet oprette en ny besked til sit nye tilknyttede behandlerteam.

 • Grafernes visuelle udtryk er optimeret, så målepunkter, der ligger yderligt på grafen ikke bliver “afskåret”.

Release 1.9 (Oct 12, 2023)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • Vis triagering for Borger er nu tilgængelig, så de landsdele der har tilladt Borgerne at se triagering, vil få den vist i tabellen under grafer.

Videomøde:

 • Når der afholdes videomøder, vises borgerens navn nu for medarbejderen.

Alle borgerspecifikke sider:

 • Tekstrettelse: “Planlæg møde” knappen er nu rettet til “Planlæg videomøde”.

 • Monitoreringsoverblik

  • Den lille vælger “Vis skjulte rækker“ er fjernet. Funktionen er nu lagt ind sammen med øvrige filtreringsmuligheder og hedder “Alle spørgsmål (inklusiv skjulte)“.

 • Målinger

  • Det er nu også muligt at se borgerens indsendte målinger i en tabel. Man kan skifte mellem visning af graf og tabel. I tabellen vises data med triageringsfarve og de nyeste målinger vises øverst.

Borgerløsningen

 • Resultater

  • I de landsdele, hvor man har valgt at vise triagering til borgerne, kan borgeren nu i tabellen for indsendte målinger se triageringsfarven for en måling.

 • Videomøder

  • I et videomøde kan borgeren nu se navnet på den sundhedsfaglige.

Fejlrettelser

Medarbejderløsningen

 • Hvis en aktivitet var sat med frekvens hver 2. eller 3. uge, stod der ved en fejl “hver uge” i på aktiviteten i planen. Dette er rettet, men det er VIGTIGT at være opmærksom på, at der ikke understøttelse for frekvenser på mere end 1, dvs. aktiviteter med frekvens sat til 2 eller 3 vil ikke blive vist for borgeren. Fejlen er klassificeret under kendte A & B fejl.

 • Fejl på funktionen “Nulstilling af slutdato” på aktiviteter, er nu rettet og virker igen.

 • Det er nu muligt at sætte pausering til dd. på en plan.

Borgerløsningen

 • Under Resultater og spørgeskemabesvarelser blev spørgsmål af typen “Vis tekst” (information til borgeren) fejlagtigt registreret som “Sprunget over“. Dette er nu rettet og der vises ingen besvarelser.

Release 1.8.1 (Sep 21, 2023)

Fejlrettelser

Borgerløsning:

 • “Vis mere” bjælke dækkede i nogle tilfælde over nederste svarmulighed, dette er rettet.

Release 1.8 (Sep 21, 2023 )

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Borgere:

 • Forløbsdiagnose, antallet af planer og planstatus fremgår nu af borgerlisten ud for hver enkelt borger.

 • Det er nu muligt at filtrere borgerlisten efter “Plan” og/eller “Planstatus”. På den måde kan man fx fremsøge borgere, der ikke har fået tildelt en plan eller borgere med planer, der er pauseret.

 • Det er nu muligt at skrive en gruppebesked, dvs. sende en besked til flere borgere på en gang.

Bemærk: Planlagt funktionalitet “Det er nu muligt at planlægge videomøder fra borgerlisten, samt vælge flere borgere, hvis man skal planlægge et videomøde med flere end én borger som deltager.” er taget ud af releaset, da der stadig arbejdes med fejlrettelser på denne del.

Alle borgerspecifikke sider:

 • I øverste bjælke fremgår nu følgende stamdata: borgers telefonnummer, borgers adresse og telefonnummer til borgers praktiserende læge.

Monitorering:

 • Optimering af monitoreringsoverblikket ved nedjustering af cellestørrelser samt:

  • Måling/spørgsmål, der er ikke har været vist for borgeren - enten pga. en forgrening, eller fordi den ikke var en del af aktiviteten vises nu som blank felt, har hidtil været vist som øje med streg over.

 • I monitoreringsoverblikket vises nu titlen på både indsendte og ikke-indsendte aktiviteter,

  så den monitoreringsansvarlige hurtigere kan få overblik over borgers udførte og ikke-udførte aktiviteter.

 • Knappen “Vis alle” i monitoreringsoverblikket er nu omdøbt til “Vis skjulte rækker”.

Forløb & planer:

 • Når man opretter en plan, hvor der skal angives en reference-værdi (fx for vægt), er det nu muligt at “springe” direkte til det sted i planen, hvor reference-værdien skal angives.

 • Det er nu muligt at tilføje flere planer på én gang. Det har hidtil kun har været muligt at tilføje én plan ad gangen.

 • I en plan, er det nu muligt at se, hvis der i borgerens plan er indlagt pauser mellem aktiviteter, fx pause (nedtælling) før blodtryksmåling.

Opgaver:

 • Det er oprettet fejlhåndtering i tilfælde af, at en beskedafsendelse til en eller flere borgere fejler.

 • I forbindelse med visning af videomøder fra forsiden, vises borgerenes navne ikke længere i deres fulde længde, hvis det overstiger én linje i kortet. Baggrunden herfor var at det ellers var svært at skelne deltagere fra hinanden og dermed vurdere antallet af deltagere. Løsningen er blevet at afkorte navnet og sætte “…” bagved. Det fulde navn kan vises ved holde musen på borgerens navn.

Borgerløsningen

 • Den tæller, der viste antallet af valgfrie aktiviteter er fjernet, da det sendte et signal om, at borgeren manglede at udføre noget.

Fejlrettelser

Medarbejderløsningen

 • Hvis et spørgeskema indeholdt handleanvisninger (spørgsmålstype uden svarmuligheder) ville “svaret” i monitoreringsoverblikket blive vist som “sprunget over”. Dette er nu rettet, så feltet i stedet vises som blankt.

 • Manglende fejlmeddelelse, hvis der sker fejl under login. Nu rettet.

Release 1.7 (Release er annulleret)

Dette release indeholder ingen funktionalitet og er annulleret

Release 1.6.3 (Aug 30, 2023)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

Monitorering:

 • Hvis en borger er blevet overdraget fra et andet behandlerteam, eller har fået tilknyttet ekstra behandlerteams, er det nu muligt for det nye behandlerteam at se triageringsfarver i monitoreringsoverblikket for målinger og spørgeskemaer, som er indsendt, før det nye behandlerteam blev tilknyttet.

 

Release 1.6.2 (Aug 23, 2023)

Fejlrettelser

Borgerløsning:

 • Numerisk tastatur i Apps er opdateret.

 • Ved flere valgmuligheder i planlagte aktiviteter er “Vis mere” nu synlig igen.

Release 1.6.1 (Aug 11, 2023)

Ny funktionalitet

Borgerløsningen

 • Det er nu muligt at sætte pauser ind mellem udførelse af aktiviteter. Dette skal på forhånd være opsat i borgerens plan.

 • Borgeren kan nu under resultater se sine tidligere indsendte svar til de enkelte spørgsmål i spørgeskemaer.

 • Til brug i forbindelse med fejlrapporter, kan borgerens se sit eget ID (unikt nummer) i “Om appen”.

Fejlrettelser

Borgerløsning:

 • Fejlrettelse, så det ikke længere accepteres, hvis der indtastes FEV1 værdien “0,”.

 • Rettelse af visuelt design i skærmbilleder med håndtering af aktiviteter, så bl.a. scroll baren kun er synlig, når den er relevant.

 • Ved en fejl, blev der vist en teknisk tekst under nedtællingsskærmen på aktiviteter med nedtælling.

 • Ved en fejl, blev der ikke vist ordet “Pause” i overskriften på Pauseskærme, der kan vises under en aktivitet.

 • Ved en fejl, kunne man ikke benytte “Tilbage” knappen, under en pause - det kan man nu. Derudover er det også sikret, at man efter at have benyttet tilbageknappen, får en ny pause-nedtælling, når man vender tilbage til pausen, samt en passende instruktionstekst.

Release 1.6 (Jul 10, 2023)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • På den enkelte borgers sider er det nu muligt at folde faneblade ind og ud, hvorved der vil være mere plads på fx monitoreringsoverblikket.

 • Opdatering af visning målinger af samme type, så de nu vises i én graf, på tværs af planer og aktiviteter. Grænseværdier vises ved at holde musen på et måling.

 • Hvis medarbejderen kun er tilknyttet ét sundhedsfagligt behandlerteam, skal der ikke længere vælges behandlerteam ved log ind, man logges på automatisk. Man skal kun vælge behandlerteam, hvis man er tilknyttet flere.

 • Hvis medarbejderen er tilknyttet flere sundhedsfaglige behandlerteams, vil medarbejderen automatisk blive logget ind med det samme team, som var valgt ved sidste login på samme computer. Det er selvfølgelig fortsat muligt at skifte sundhedsfagligt behandlerteam i drop down menuen under medarbejderens login-oplysninger.

 • Til brug i forbindelse med support og fejlhåndtering findes der nu et ID på medarbejder og borger. Medarbejderens ID vises i dropdown menuen under medarbejderens navn. Borgerens ID vises i nederste venstre hjørne på alle borgerspecifikke sider.

Fejlrettelser

Medarbejderløsning:

 • Brugeren kunne indtaste start- og slutdato ved planlæg pausering (i stedet for at vælge i kalender), men det gav en fejl markeret ved “røde datobokse”. Dette er nu rettet.

 • Fejlrettelse vedrørende indhentning af forskellige typer grænseværdivalidering, på samme type måling, fra infrastrukturen.

 • Rettelse af ikonerne der mangler i toggle-knappen i bunden af monitoreringsoverblikket.

 • Iltmætning med “relative grænseværdier i enheder” blev lavet om til “relative i procent” når man redigerede. Dette er nu rettet.

 • Rettelse vedrørende at grå alarmer, grundet indsendte opgaver med oversprungne aktiviteter, ikke forsvandt efter kvittering.

 • Rettelse af at ny tilføjet bemærkning til indsendt aktivitet, ikke fremgik af aktiviteten før end siden blev manuelt opdateret.

 • Stavefejl rettet: Overskriften “Spørgeskema besvarelse” er rettet til “Spørgeskemabesvarelse”.

 • Bug fix: Fejl ved valg af måletyper rettet.

 • Fejlrettelse af at spørgsmål, som var sprunget over, talte som besvarede.

 • Rettet: Alle søljer i monitoreringsoverblikket uden opgaver var i infrastrukturen markeret som "kvitteret", uden at man kunne se det, fordi denne indsendte aktivitet ikke havde en kvittérknap.

 • Rettelse: Målinger, der blev vist uden opgaver, blev markeret som om de afventede triagering. Dette problem opstod også når medarbejderen ikke var tilknyttet en plan - men er nu rettet.

 • Rettelse af fejl vedr. nedtællings-aktiviteter, der udløste fejlmeddelelse under nedtællings-timeren.

 • Rettelse af fejl i overskift ved aktiviteter med nedtællings-timer.

 • Rettelse af flere navigations- og kommunikationsfejl relateret, når en pause er indsat i et aktivitetsflow for borgeren.

 • Rettelse af at aktivitet med ingen opgave, stod markeret som om den afventede triagering.

Release 1.5.1 (Jun 22, 2023)

Fejlrettelser

 • Rettet: I nogle tilfælde ville Telma tilbyde samtidig opdatering af grænseværdier for samme målingstype, selvom grænseværdier var af forskellige type (fx absolut og relativ)

 • Rettet: Iltmætning med relative grænseværdier i enheder blev ved redigering lavet om til grænseværdier i procent.

 • Rettet: Der blev efterladt grå opgaver i opgaveoverblikket (forsiden) selvom der ikke var flere (ukvitterede) opgaver på borgeren (TEL-68)

 • Hentning af opgaver til borgerens Min Side forberedt til release 16 af FUT Infrastrukturen (releases d. 28/6)

 • Rettet: Oversprungne målinger gav ikke opgaver i opgaveoverblik. Nu giver det en grøn opgave.

Release 1.5 (May 17, 2023 )

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • Det er nu muligt at bladre frem og tilbage, én side af gangen, i monitoreringsoversigten, dvs. scrolle frem og tilbage i tid. Før var det kun muligt at scrolle tilbage i tid og derefter springe tilbage til monitoreringsforsiden.

 • Revideret og optimeret design for Forløb og Planer. Relevante informationer, fx grænseværdier og redigering heraf, fremgår nu tydeligt for medarbejderen. Andre oplysninger, som ikke anvendes så ofte, fremsøges under “i” på aktiviteten/gruppen. Den samlede plan fylder mindre på siden og giver derved et bedre overblik over indeholdte aktiviteter.

 • Information om planer og aktiviteter er også opdateret i design.

Borgerløsningen

 • Intet nyt.

Fejlrettelser

Borgerløsning:

 • Aktiv tilbageknap uden funktion på første side af borgervendt aktivitet, fjernet.

 • Forskel i tekstafstand i borgerløsningen, rettet.

 • Fejl vedrørende filtrering på tid i grafer rettet i borgerløsningen

Medarbejderløsning:

 • Siden med oversigt over beskeder fra borger opdateres nu automatisk

 • Der kan nu også søges på borgernavne med bindestreg, i medarbejderløsningen.

 • Flueben som default i grænseværdisætning er rettet.

 • Rettelse af at toggleknap til aktivering af samtidig ændring af grænseværdier, var slået til som default, hvis funktionen tidligere havde været brugt.

 • Fjernelse af engelsk teknisk mærkat under aktivitetslabel.


Release 1.4 ( May 9, 2023 )

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • Det er nu muligt slå visningen af spørgsmålene i spørgeskemaer til/fra , i Monitoreringsoverblikket. Dette gøres ved brug af den nye Toggle switch i nederste venstre hjørne.

 • Det tilbydes nu til medarbejderen, at ændringer af grænseværdier, kan slå igennem til øvrige aktiviteter med samme målingstype indenfor samme plan, således at medarbejdere ikke skal huske at gøre dette manuelt, aktivitet for aktivitet.

 • Medarbejderen skal nu altid angive både start- og slutdato for en pausering, når en ny pausering oprettes for en plan.

 • Ekstramålinger som borgeren har indsendt, bliver nu markeret i Monitoreringsoverblikket (OBS: Denne funktion hører til det tidligere Release 1.3)

 • Der er nu sat en begrænsning på indtastning af FEV1 værdier, så de kun accepteres op til max 8 L. (OBS: Denne funktion hører til det tidligere Release 1.3)

Borgerløsningen

 • Videomøder fjernes nu ved midnat, når tiden er overskredet.

Fejlrettelser

 • Valg af sprog: Tidligere når sprogvalg er ændret til engelsk, er dette ikke slået igennem til hele medarbejderløsning. Det gør det nu.

 • Ved en fejl, var det ikke muligt at se flere resultater end der kunne vises på en Resultat-side i borgerløsningen. Knappen “Vis mere” er nu synlig.

 • Ved en fejl, opstod “Vis mere” knappen på Resultatsiden i borgerløsningen, selvom der ikke var flere resultater at vise. Dette er nu løst.

 • Kalendervisning er nu uden engelske betegnelser på tooltips.

 • Tæller i monitoreringsoverblikket talte ikke de ikke-kvitterede indsendelser korrekt. Det er nu rettet.

 • Fejl i filtrering af monitoreringsoverblikket rettet.

 • Fejl i triagering af aktivitet efter ændring af hyppighedsinterval rettet.


Release 1.3 ( Apr 14, 2023)

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • Vedrørende slutdato på pausering:

Det er nu indført, at medarbejderen altid skal sætte en slutdato, når en pausering indføres i Telma. Pauseringer kan ikke overstige 30 dage.

 • Vedrørende udveksling af beskeder mellem sundhedsfaglige behandlerteams, omhandlende en borger:

Der er indført tydelig visning af hvilken borger, beskeden omhandler. Borgerens navn vil tydeligt fremgå under sektionsoverskriften “Vedrørende“.

 • Vedrørende monitoreringsoverblikket:

Der er indført filtrering på hvilke rækker, der vises i monitoreringsoverblikket med en specifik borger i kontekst. Der vil således nu være bedre mulighed for at fokusere og sammenligne målinger og svar på tværs.

 

 • Vedrørende markering af planlagt pausering:

Der er nu indført en tydelig informationsboks, der indikerer en planlagt pause på en borgers plan.

Borgerløsningen

 • Borgerløsningen er nu også optimeret til brugere med Android 13 styresystem.

Fejlrettelser

 • Planlæg videomøde - Felter er tomme ved redigering af videomøde

 • Forkert informationstekst ved fjernelse af eget behandlerteam

 • Markering af at der er planlagt en pause - Måned står på engelsk

 • Besvarelser - oversigt - Ved scroll med Se mere knap springes en måling over - Android

 • Spørgsmål vises forkert i monitoreringsoverblikket

 • Behandlerteam kun tilknyttet plan kan ikke se opgaver

 • Visning af oversprungne og ikke præsenterede - Spørgsmål der er sprunget over vises blanke


Release 1.2.1 ( Apr 12, 2023 )

Fejlrettelser

 • Monitoreringsoverblik: Spørgeskema resulterer i mange kolonner (TEL-43)

 • Kun beskeder med patient som afsender tæller i badge-counter (nu rettet så også beskeder med behandlerteam som afsender tæller)

Release 1.2 ( Mar 1, 2023 )

Ny funktionalitet

Medarbejderløsningen

 • Logudknappen er flyttet ud af drop down menuen og ud på topbaren, ved siden af medarbejderens navn, øverst i webapplikationen.

 • I medarbejderløsningen er der indført et forløbstjek, når et nyt forløb oprettes. Tjekket undersøger om den specifikke borger allerede har et eksisterende aktivt forløb, af samme type som det medarbejderen ønsker at oprette. Tjekket kan kun undersøge forløb, som er oprettet af medarbejdere i det behandlerteam, som den indloggede medarbejder aktuelt er logget ind med. Hvis der findes et eller flere andre aktive forløb, vil medarbejderen blive gjort opmærksom herpå via en dialogboks.

 • 3 nye ikoner er indført på i Monitoreringsoverblik, til vejledning for kliniker:

 

 

 • Når forløb afsluttes for en borger vil løsningen nu automatisk navigere til borgerlisten i medarbejderløsningen.

 • Visning af grafer er udvidet med mulighed for visning af FEV1.

 • Vedrørende tilføjelse af planer: Det er ikke længere muligt at tilføje planer, som har triageringsregler, men ingen grænseværdier sat op.

 • Fejlbeskeder: Telma vil gøre brugeren opmærksom på hvis systemfejl opstår og beskrive hvilken fejl der er tale om, således at medarbejderen derefter kan kontakte support og videregive informationen.

Borgerløsningen

 • Resultater: Borgeren kan i tabellen med målinger se om kliniker har set måling eller ej

 • Resultater: Borgeren kan se oversigt over besvarede spørgeskemaer og om kliniker har set svar eller ej.

 • FEV1 målinger kan nu indtastes manuelt.

Fejlrettelser

Borgerløsning:

 • Manuel måling - FEV1 - Der står Indtast din iltmåling og ikke Indtast din FEV1

 • Manglende "Forsøg igen" dialog på Android ved indsendelse af måling

 • Ved visning af målinger vises der en fejl 500

 • Manglende internet - Du er offline skærm vises ikke

 • Manglende internet - Fejlbesked på min side er ikke specifik nok

 • Manglende internet - Fejl ved indsendelse af måing - Android

 • Beskedindbakke - Overskrift for ikke læste samtaler er ikke korrekt

 • Instrukser viser både punkttegn og afkrydsningsfelt

Medarbejderløsning:

 • Tilknytning af plan kan give en ikke-forståelig fejl meddelelse

 • Forløb: Tilføj behandlerteam skal ikke virke som rediger behandlerteam

 • Planlæg pausering - Slutdato på pause kan være efter slutdato på forløb

 • Planlæg pausering - Status opdateres ikke efter pausering er planlagt 

 • Fejlmeddelelse ved tilføjelse af plan med cirkulær reference er på engelsk (M)

 • Opret borger - Fejl ved søgning på CPR, der ikke findes

 • Spørgeskema: Ingen triagering resulterer i fejlopgave på opgaveoverblik

 • Planlægning af videomøde - Fejlmarkering fjernes ikke igen

 • Planlægning af videomøde - Manglede fejlbeskeder

 • Ved tilføjelse af ekstra forløb genopfriskes listen af mulige forløb ikke