Kendte fejl eller mangler

Overblik over uløste kendte fejl eller mangler i Telmaløsningen (Produktion).

Videomøde: “Del skærm” er ikke understøttet i Borger App

Status

ikke understøttet

Status

ikke understøttet

Dato for oprettelse

Mar 8, 2024

Hvem er påvirket

Borgere og medarbejdere

Hvilken del af løsningen

Borger og medarbejder - Afvikling af videomøder

Påvirket funktionalitet

I medarbejderløsningen er der, under afvikling af videomøde, mulighed for at dele skærm og filer i videoklienten. Denne funktionalitet er ikke understøttet i Borger Appen, dvs. Borgeren vil ikke kunne se det medarbejderen deler.

image-20240308-095504.png

Eventuel workaround

Medarbejdere må ikke dele skærm, da borgeren ikke kan se det.


Generelle udfordringer med Login i Borger App

Status

MDM og tablet relateret

Status

MDM og tablet relateret

Dato for oprettelse

Feb 15, 2024

Hvem er påvirket

Borgere

Hvilken del af løsningen

Login i Borgerløsningen, eksisterende og nye brugere

Påvirket funktionalitet

  1. Nye Borgere der logger ind første gang, kan opleve at afvist i loginforløbet med MitID. Her lander de på en hvid side med teksten “Login med NemLogin fejlede”

  2. Eksisterende Borgere bliver “glemt” og skal logge på med MitID igen, i stedet for pin-kode.

For scenarie 1 tyder på at de borger kits der er udleveret, har for gammel browser eller operativsystem og dette skal opdateres.

For scenarie 2 kan der (i baggrunden) være lagt en opdatering på tablet via MDM (af sikkerhedsmæssige årsager) hvor denne opdatering “glemmer” eller sletter forbindelsen mellem MitID og Telma App.

Eventuel workaround

Man skal sikre at tablet er opdateret når Borgeren får den udleveret. Det gøres ved at sætte den i opladeren og sikre at den er forbundet til WiFi og derefter vente nogle timer, gerne natten over.

Der er pt. ingen workaround i forhold til Borgere der bliver “glemt” og skal logge ind med MitID igen.

Læs også Vejledningen


Frekvens, opsætning 1 gang om måneden

Status

Rettet i version 1.18

Status

Rettet i version 1.18

Dato for oprettelse

Dec 7, 2023

Hvem er påvirket

Klinikere og Borgere

Hvilken del af løsningen

Medarbejder- og Borgerløsningen

Påvirket funktionalitet

Hvis en aktivitet opsættes med frekvens 1 gang pr. måned (hver måned), bliver starttidspunktet på borgerløsningen sat til kl.00.00, uanset det angivne starttidspunkt i medarbejderløsningen. Dvs. hvis starttidspunktet i medarbejderløsningen sættes til kl.8.00 med varighed på 6 timer, så vil på der aktiviteten på borgerløsningen stå ”Udføres mellem 00.00-06.00” (6 timer), og efter kl.06.00 vil aktiviteten stå som overskredet.

Eventuel workaround

Når varighed angives i medarbejderløsningen medregnes antal timer fra 00.00 til det angivne starttidspunkt. Ovenstående eksempel ville derfor skulle angives med 14 timers varighed (00.00-14.00). Vær opmærksom på, at der på borgerløsningen vil stå ”Udføres mellem 00.00-14.00”.

Startdatoen på aktiviteten anvendes til at bestemme, hvilken dato i måneden aktiviteten skal udføres af borgeren.

Illustration

frekvens_kendtefejl_01.png
Medarbejderløsningen

 

 


Stamdata for borgere (Lægeoplysninger er tom)

Status

Afventer FUT-S

Status

Afventer FUT-S

Dato for oprettelse

Nov 21, 2023

Hvem er påvirket

Medarbejdere

Hvilken del af løsningen

Medarbejderløsningen

Påvirket funktionalitet

Visning af en Borgers stamdata i Medarbejderløsningen.

Data om fx egen læge er tom, hvor der tydeligvis skal være vist informationer om lægen

Vi undersøger sammen med FUT-I om der er en fejl i integrationen mod SKRS/CPES som er der FUT-I får dataene fra.

Eventuel workaround

Ingen


Frekvens med interval større end 1 understøttes ikke

Status

Afventer FUT-s

Status

Afventer FUT-s

Dato for oprettelse

Aug 18, 2023

Hvem er påvirket

Klinikere og Borgere

Hvilken del af løsningen

Medarbejder- og Borgerløsningen med afhængighed til FUT Infrastruktur

Påvirket funktionalitet

Aktivitetsfrekvenser med et interval, der er større end 1 understøttes ikke i Infrastrukturen. Derfor er der i Medarbejderløsning lukket for muligheden for at ændre frekvens på aktiviteter, ligesom det ikke er muligt at importere planer fra KAM, hvor en (eller flere) aktiviteter har en frekvens > 1.

Eventuel workaround

Man kan stadig benytte “Hver uge” og afkrydse fx Man, Ons, Fre & Søn.